Wie bent u?

Maak uw keuze:


Wie bent u?

Maak uw keuze:

Aannemer


Wie bent u?

Maak uw keuze:

Bouwpromotor


Werk ik voor rekening van derden?

Met andere woorden: is er een contract/overeenkomst met een derde partij (bv. een bouwheer of bouwpromotor) voor de uitvoering van de werken/het project?


Betreffen de werken/het project een nieuwbouw of renovatie in België?

 


Betreffen de werken/het project een gebouw dat
uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor bewoning?!

Typische voorbeelden: eengezinshuis, een appartement, een appartementsgebouw (eventueel met de gelijkvloers bestemd voor professionele gebruik). Niet bestemd voor bewoning zijn oa ziekenhuizen, commerciële centra, bureelgebouwen, industriebouw, wegeniswerken, etc…


Heeft mijn aanneming (of deze van mijn onderaannemers), studie of ontwerp
betrekking op de realisatie van de gesloten ruwbouw?!

 


Is een bouwvergunning en dus de tussenkomt van een architect
wettelijk verplicht voor de werf/het project?

 


Je gegevens hier

Gelieve volgende gegevens in te vullen, zodat wij u ons advies kunnen verstrekken via email:

U moet een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid afsluiten voor deze werf of dit project. Immers, de verzekeringsverplichting is van toepassing als u een werf of project hebt waarvoor er vanaf 01/07/2018 een stedenbouwkundige vergunning (met verplichte tussenkomst van een architect) wordt afgeleverd.

Let op


  • Als u geen verplichte verzekering 10-jarige afsluit, dan stelt u zich bloot aan strafrechtelijke vervolging.
Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten. Als onderaannemer bent u verzekerd via de hoofdaannemer die zich wel verplicht dient te verzekeren voor zijn 10-jarige aansprakelijkheid. De hoofdaannemer kan de verzekeringskosten wel pro rata doorrekenen aan u.

Let op


  • Check voor de werken beginnen of de hoofdaannemer zich verzekerd heeft! Indien dit niet het geval is, kunt u als onderaannemer strafrechtelijk vervolgd worden.
  • Check ook of de hoofdaannemer in het contract met u of in zijn verzekeringsovereenkomst een "recht van verhaal" heeft opgenomen voor schade te wijten aan een fout die u als onderaannemer heeft gemaakt. Indien dit het geval is, voorziet u best ook een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid, ook al bent u niet wettelijk verplicht.
Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

De architect is reeds lang verplicht zich te verzekeren en dat wijzigt niet. Wél nieuw is de verplichting om de nodige verzekeringsattesten bij de diverse partijen op te vragen voor de aanvang van de werken.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten voor deze werf of dit project. Een contract met een derde voor de uitvoering van de werken/het project is immers een noodzakelijke voorwaarde. En deze voorwaarde is niet vervuld indien u voor eigen rekening werkt.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten. Immers, u sluit als bouwpromotor - in de strikte betekenis - geen aannemingsovereenkomsten af. En dit is een wettelijke voorwaarde voor de verzekeringsplicht.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten voor deze werf of dit project. Werven buiten het Belgische grondgebied zijn immers niet onderworpen aan de Belgische verzekeringsplicht van de 10-jarige aansprakelijkheid.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten voor deze werf of dit project. Deze verplichting geldt enkel voor woningbouw.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten voor deze werf of dit project. Activiteiten of ontwerpen zonder impact op de stabiliteit of de soliditeit van de gesloten ruwbouw vallen niet onder de wettelijke verzekeringsverplichting van de 10-jarige aansprakelijkheid.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

U moet een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid afsluiten voor deze werf of dit project. Immers, de verzekeringsverplichting is van toepassing als u een werf of project hebt waarvoor er vanaf 01/07/2018 een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd.

Let op


  • Als u geen verplichte verzekering 10-jarige afsluit, dan stelt u zich bloot aan strafrechtelijke vervolging.
Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

Neen, u hoeft geen verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten voor deze werf of dit project. Immers, de wet stelt dat er slechts een verzekeringsverplichting geldt voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

De verzekeringsplicht van de 10-jarige aansprakelijkheid geldt enkel voor een werf/project waarvoor een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is.

Tip


  • De wetgeving rond bouwvergunningen is complex en verschillend in de 3 Belgische Gewesten: Vlaanderen, Brussel en Wallonië. U informeert zich daarom het best bij de betrokken architect of de bouwheer.

Blijkt bij navraag dat er voor uw werf/project wel degelijk een bouwvergunning vereist is, dan bent u verplicht een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten. Concreet geldt de verplichting voor werven/projecten waarvoor er vanaf 1/7/2018 een definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd.

Let op


  • indien u verzaakt aan deze wettelijke verzekeringsverplichting stelt u zich bloot aan strafrechtelijke vervolging.

Is er echter geen bouwvergunning vereist voor uw werf/project, dan geldt er geen wettelijke verzekeringsplicht van uw 10-jarige aansprakelijkheid.

Bereken uw premie online
of 0800/14 200

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie of het advies dat binnen deze tool wordt gegenereerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina's en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.

Federale Verzekering zal alle redelijke maatregelen nemen om de kwaliteit van deze tool te bewaken doch gelet op mogelijke specifieke toepassingsproblemen kunnen er zich afwijkingen voordoen, reden waarom Federale Verzekering dan ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid of de volledigheid van de informatie zoals beschikbaar in de tool.

De voorgestelde oplossingen vormen geen advies noch aanbod voor het kopen van een verzekeringsproduct dat door Federale Verzekering wordt verkocht. Voor een advies op maat kan men evenwel steeds terecht bij het commerciële net van Federale Verzekering.

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de tool. Door eenvoudige raadpleging van deze tool aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.